چطوری بفهمیم شارژر سامسونگی که خریدیم اصله؟🤔

چطوری بفهمیم شارژر سامسونگی که خریدیم اصله؟🤔

👈 موقع خرید به ۵مشخصه بالا دقت کنید، درصورت وجود حتی یه دونه از این موارد شارژر تقلبیه و خیلی راحت ظرف مدت کمی باتری گوشی رو کاملا خراب میکنه