چارلى چاپلين :

چارلى چاپلين :
🆔 @TECH30NO

پس از عمری فقر، به ثروت وشهرت رسیدم.
و آموختم كه،
با پول میتوان ساعت خريد، ولى زمان نه.
ميتوان مقام خريد،
ولى احترام نه.
ميتوان كتاب خريد،
ولى دانش نه.
ميتوان دارو خريد،
ولى سلامتى نه.
میتوان رختخواب خرید،
ولی خواب راحت نه …
ارزش آدمها به دارایی نیست،
به معرفت آنهاست.

تک سی نو دوستار خانواده ایرانی 💯

🆔 @TECH30NO

✨🌸🍃🌼🌸🍃🌼🌸🍃🌼

✨🌸🍃🌼🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🌸🍃🌼🌸🍃🌼
🍃🌼
🌸
✨ #داستان_شب ✨

زن و شوهری بیش از 60 سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. آنها همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند.

در مورد همه چیز با هم صحبت می کردند و هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند مگر یک چیز؛ یک جعبه کفش در بالای کمد پیرزن بود که از شوهرش خواسته بود هرگز آن را باز نکند و در مورد آن هم چیزی نپرسد.

در همه این سالها پیرمرد آن را نادیده گرفته بود اما بالاخره یک روز پیرزن به بستر بیماری افتاد و پزشکان از او قطع امید کردند.

در حالی که با یکدیگر امور باقی را رفع و رجوع می کردند پیر مرد جعبه کفش را آورد و نزد همسرش برد. پیرزن تصدیق کرد که وقت آن رسیده است که همه چیز را در مورد جعبه به شوهرش بگوید.

پس از او خواست تا در جعبه را باز کند. وقتی پیرمرد در جعبه را باز کرد دو عروسک بافتنی و مقداری زیادی پول پیدا کرد. پیرمرد دراین باره از همسرش سوال نمود.

پیرزن گفت: «هنگامی که ما قول و قرار ازدواج گذاشتیم مادربزرگم به من گفت که راز خوشبختی زندگی مشترک در این است که هیچ وقت مشاجره نکنید. او به من گفت که هر وقت از دست تو عصبانی شدم ساکت بمانم و یک عروسک ببافم.»

پیرمرد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و سعی کرد اشک هایش سرازیر نشود. فقط دو عروسک در جعبه بود پس همسرش فقط دو بار در طول زندگی مشترکشان از دست او رنجیده بود. از این بابت در دلش شادمان شد. پس رو به همسرش کرد و گفت: «این همه پول چطور؟ پس اینها ازکجا آمده؟»

در پاسخ گفت: «آه عزیزم این پولی است که از فروش عروسک ها به دست آورده ام.»😐😁

تک سی نو دوستار خانواده ایرانی 💯

@TECH30NO

🌸
🍃🌼
🌸🍃🌼🌸🍃🌼
✨🌸🍃🌼🌸🍃🌼🌸🍃🌼

☘تقدیم به شما همراهان کانال تک سی نو که همیشه صبورانه

☘تقدیم به شما همراهان کانال تک سی نو که همیشه صبورانه مارو حمایت کردید🌹🌹🌹🌹

تک سی نو دوستار خانواده ایرانی 💯
@TECH30NO

از ابليس پرسيدند؛ چرا از ايران فرار کردی؟

از ابليس پرسيدند؛ چرا از ايران فرار کردی؟

در پاسخ گفت : مهارتهای دزدی؛ ريا؛کلاهبرداری؛حيله گری؛ دروغ و رشوه خواری را به آنها آموختم و بوسيله اينها کاخ و ماشين و مزرعه و ویلا خريدند و ساختند و بر روی آنها نوشتند :
هذا من فضل ربی …😐

نمک نشناسها منکر من شدند … !

تک سی نو دوستار خانواده ایرانی 💯
🆔 @TECH30NO

😂😂😂😂😂😂😂😅